Kunstwinkel Leo Steinhauzer

Kunstenaar Leo Steinhauzer is een denker en dromer die de wereld wil verbeteren en betrokken is met al wat om hem heen gebeurt. De kunstwinkel is de plek waar al zijn projecten bij elkaar komen.

Openingstijden zijn op afspraak en zoals aangekondigd bij opening en sluiting van een tentoonstelling of presentatie.

De website en Facebookpagina zijn nog in ontwikkeling.

K u n s t w i n k e l   L e o   S t e i n h a u z e r

Hyacinthstraat 16 ………. 5644KC Eindhoven ………. 06 2526 5448

Kunst is verre van een speelse verstrooiing voor de mensheid, maar juist de plaats van het meest fundamentele inzicht. (Iris Murdoch)

presenteert:

Zondag 4 februari 2024 ……………….. 14.00 – 16.00 uur

Is ieder mens een kunstenaar?

Is leven kunst?

Leo 75 jaar, nog éénmaal opnieuw beginnen

Revolutie begint bij jezelf!

14.00    De film Ecce Montes wordt op de achtergrond vertoond. In de begeleidende muziek van Richard Rijnvos zijn fragmenten uit redevoeringen van Joseph Beuys hoorbaar die zijn uitspraak ‘Jeder Mensch ist ein Künstler’ toelicht.

                  ‘Schepping’               € 15,00

14.20    Het begin: Leo aan zet.  ‘nog één keer opnieuw’

14.30    Opening tentoonstelling

.……….. Uitreiking eerste exemplaar van het boekje ‘Schepping’

.……….. Oproep van het Centrum voor Idealen en Wereldverbetering en de Vereniging van Mensen van Goede Wil 

14.45    Actie Mosterdzaadje

.……….. Aansluitend samenzijn, ontmoeting en gesprek

15.30    Einde van de bijeenkomst

15.45     Het feest gaat voor familie en vrienden verder.

Groetjes, Leo                        

Kunstwinkel Leo Steinhauzer

Expositie-atelier. Open op afspraak.
Hyacinthstraat 16
5644 KC Eindhoven
Tel: 06-2526 5448

Centrum voor Idealen en Wereldverbetering en Vereniging van Mensen van Goede Wil

Leo’s nieuwste project

Schepping

Eigen kunstproject dat in 2005-2006 te zien is geweest in Lopik.

.

‘De Baarmoeder’, ‘Megaluier’ en ‘De toren van Babel’

Deelinstallaties van project Schepping

Joseph Beuys

Grote inspiratiebron waar Leo Steinhauzer een film over gemaakt heeft

.

Maarten van den Beemt

Kunstenaar die het langst in de kunstwinkel geëxposeerd heeft

Schepping

Dit kunstproject was in 2005-2006 te zien in Lopik op de familieboerderij van de vrouw van Leo Steinhauzer. In 2018 is hier een publicatie van verschenen. Hieronder zijn foto’s te zien van een aantal werken van dit project.

Links: De boodschapper

Rechts: Pleegkinderen

Megaluier

Waslijn

Ingang van De Baarmoeder

Kunstwinkel Leo Steinhauzer

Hyacinthstraat 16
5644 KC Eindhoven
06-2526 5448

Openingstijden: op afspraak