About

Kunstenaar Leo Steinhauzer is een denker en dromer die de wereld wil verbeteren en betrokken is met al wat om hem heen gebeurt. De kunstwinkel is de plek waar al zijn projecten bij elkaar komen.

Op 4 februari is de Kunstwinkel weer heropend. Alle aanwezigen worden van harte bedankt, het was een geslaagde feestelijke dag! (ZieĀ heropening Kunstwinkel Leo Steinhauzer)

Openingstijden zijn op afspraak en via aankondiging van opening en sluiting van een tentoonstelling of presentatie.

De website en Facebookpagina zijn nog in ontwikkeling.